گالری تصاویر

جشن تولد

هفته قبلی جشن تولد 4 سالگی فرنگیس و 13 سالگی فروهر را در دفتر ممتاز هاست برگزار کردیم. خانمم در این موارد همیشه صاحب طرح و برنامه بوده.

وقتی میبینم خواسته ها و توقعات نسل جدید با دوره ما خیلی فرق داره. امیدوارم بتوانم خودم را در این مورد آپدیت نگهدارم. کما اینکه این روزها فرنگیس تبلت را از دستم میگیره و میگه “پدر بده به من تو یاد نداری !!”

موهای بچه ها را هم دیروز کوتاه کردند. خیلی شبیه هم شدند..

مهربانی (نظر شما)