کار و بار یادداشت ها

زمانی برای جفت شش آوردن!

جفت شش

جفت شش

خیلی وقت بود که مطلبی نوشته نکرده بودم. راستش آدرس ورود به سایت یادم رفته بود و هر بار خواستم ببینم چی هست و ریست کنم نشده بود.تا اینکه امشب تصمیم گرفتم گرد و غبار این صفحه را که میدانم تنها یادگار و میراث من برای گذشتگانم هست بتکانم.

علی ایحال تایپ فارسی ام خوب نیست و این یکی از مشکلات دیگری است که در راه آپدیت کردن این وبلاگ دارم.

امروز فخریه رفت دبی برای شرکت در سمینار مربوط به وب هاستینگ و سکیوریتی .

این روزها را چند سال قبل تصور کرده بودم و امروز دیدم. این اولین سفری بود که بدون حمایت کدام نهاد داخلی یا خارجی خارج از افغانستان داریم. و مصرف آن کاملا از بودجه شرکت ممتاز پرداخت شده است.
ticket

این هم سندش !

در میان سکوت پس از سروصدای شاهرخ و شهریار و فرنگیس که هر شب قبل از خوابیدن دارند این مطالب را مینویسم.

ای روزهای گم شده در مه بیایید …

خدا کند مسافر ما به خوبی و خوشی برگردد. سال سال کار و نتیجه گرفتن هست.سال کسب اعتبار . با کمک دوستمان مهدی و عباسعلی داریم روی طرحی کار میکنیم که آینده کاری شرکت ممتاز را تعیین میکند. شاید نام شرکت را از ممتاز هاست به ممتاز وب سولوشن Momtaz Web Solution تغییر بدهیم تا بتواند بیانگر تمام توانمندیهای شرکت باشد.

مهربانی (نظر شما)