یادداشت ها

مادر

امروز عصر مراسم فاتحه مهندس صالحی معاون شرکت عمران بود. خدا رحمت کند. دوستان زیادی می آمدند و تسلیت می گفتند و می رفتند.

مادر یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است . خدایا ما را لیاقت بده تا قدر مادران خود را بدانیم. و پدر و مادر خوبی برای اولادهای خود باشیم.

از امروز تیم جدید طراحی و توسعه وب سایت را در محل جدید شرکت مستقر کردیم. اوضاع و چشم انداز کار بد نیست. اما باز چندان قابل پیش بینی نیست.

تلویزیون طلوع هم در این روزها هم با برنامه ستاره افغان ما را دیوانه کرده است . یکی همش میخواند : از پیله سکوت پر باز میکنم – تا دور دور دور پرواز میکنم  با کلید نغمه و ترانه من باز میکنم.

مادر

مادر

مهربانی (نظر شما)

۱ مهربانی

  • Not bad, the fabric is soft, it must be very comfortable to wear, simple and atmospheric, it is what I want, the most sad thing is that the pattern part is not the kind of glue that is harmful to the body, it is the fabric on it, which is very good. The logistics is also very fast. The customer service recommends the size standard. I am very happy. I will come to buy two pieces for my daughter next time.