درباره من

رضا ممتاز در 35 سالگی

رضا ممتاز در 35 سالگی

من رضا ممتاز هستم.

هم اکنون که این مطالب را مینویسم دقیقا روز دوشنبه 18 ماه عقرب سال 1394 برابر با 9 نوامبر سال 2015 میلادی است.

همسرم فخریه ممتاز و دخترم فرنگیس و شهریار و شاهرخ پسرانم هستند. فروهر هم که برادرزاده فخریه است ولی ما او را مانند دختر خود میدانیم.