یادداشت ها

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

امروز را با خوشی و شادی شروع کردم. قرار شده بچه ها را تا کودکستان برسانم و وقتی آنها خبر شدند که همراهشان تا کودکستان میروم هر کدام به نحوی خوشحالی خودشان را ابراز میکردند. در مسیر راه برایم رقم رقم خودشان را شیرین میکزدند: فرنگیس میخواند : یک دو سه...

بی خوابی های شبانه

در این شب تاریک و سرد زمستانی این عکس را آپلود میکنم. این وب سایت را با گوشی گلکسی اس شش دارم آپدیت میکنم.

بوی جوی مولیان آید همی

بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی بوی جوی مولیان آید همی

رویاهای دم صبح

این روزها در تهران هستم. اواخر خرداد ماه است و اوایل تابستان . توتهای سفید تمام شده و شاه توتها رسیده اند. کم کم گندمها را با کمباین جمع میکنند و کاهها را پرس میکنند. شبها سخت میشه خوابید . جای کاه...

گویید به نوروز که امـسال نـیاید

گــــویید بـــه نـــوروز کـه امــسال نــیایـــــد در کشور خونیــــن کــفنـان ره نـگشـــــایــــد بـلـبـل بــه چمــن نـغــمــه شـــادی نـســرایـــد مــــاتـم زدگان را لــــب...

مطالب شنیدنی

مطالب دیدنی