اگر خواستی زنگ بزنی :

+۹۳ ۷۸۶ ۵۳۴ ۱۱۸

اگر خواستی ایمیل کنی :

reza[at]pen.af

اگر خواستی حضوری بیایی به دیدنم :

آپارتمان شماره ۳ – عسکری پلازا – روبروی پوشاک استانبول -کارته چهار – کابل – افغانستان

اگر خواستی برایم نامه بفرستی :

P.O.Box: 1307 – Central Office Post – Kabul -Afghanistan

Skype ID: momtaz.reza